Lợi ích cho doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo áp dụng Giải pháp ERP & MES từ Epicor

Giam-chi-phi-ma-van-dam-bao-chat-luong-co-khi
san-xuat-kip-thoi
Quan-ly-cau-truc-san-pham-ngay-cang-phuc-tap-hon
Duy-tri-trang-thai-nha-cung-cap-thong-qua-hieu-suat-giao-hang

Bạn đã sẵn sàng phát triển doanh nghiệp của mình chưa?

Co-khi
Giam-lang-phi-trong-chuoi-cung-ung
Cong-nghe-dong-khung-chac-chan
Cac-tuy-chon-trien-khai-linh-hoat
Dich-vu-va-ho-tro-hang-dau-trong-nganh

Khách hàng nói gì về giải pháp Epicor ERP & Epicor MES dành cho ngành cơ khí chế tạo

Epicor ERP sẽ thay đổi cách chúng tôi làm việc và máy tính chúng tôi sử dụng — kích hoạt cảm ứng, cảm ứng thân thiện — các menu mới cho phép nhân viên điều chỉnh giải pháp theo cách họ muốn làm việc

Jos Greeve | ICT Manager , Boers & Co FineMetalworking Group

Trải nghiệm của khách hàng là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Mỗi và mọi lúc, chúng ta phải cung cấp cho họ những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng hoặc đánh bại sự mong đợi của họ. Epicor đã giúp chúng tôi phát triển về cách chúng tôi theo kịp khách hàng và đặt chúng tôi vào vị trí tuyệt vời để giúp chúng tôi phát triển
nắm lấy tương lai của ngành sản xuất. ”

Gary Fruth | CEO, Dalsin Industries

Chúng tôi thực sự đã không nhìn xa hơn Epicor cho các nhu cầu của mình kể từ khi chúng tôi biết họ
rất phù hợp. Chúng tôi đã chuyển sang Epicor ERP dựa trên mong muốn truy xuất và xem xét thêm thông tin trên toàn công ty thông qua trang tổng quan
và các báo cáo. Mục tiêu mới của chúng tôi là tận dụng nền tảng công nghệ để cho phép chúng tôi cung cấp cách thức kinh doanh tốt hơn

Chip Rolfsen | ERP Administrator, Mid-West Metal Products Co., Inc.

Hãy để chúng tôi giúp bạn!

Công ty 3S với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, cung cấp và triển khai Giải pháp phần mềm ERP sẽ giúp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bạn.