Cài Đặt, Quản Trị Hệ Thống Epicor ERP & Hỗ Trợ Người Dùng Epicor ERP

Cài đặt hệ thống Epicor ERP

Cài đặt hệ thống Epicor ERPChúng tôi đã cài đặt hơn 100 máy chủ Epicor, SQL Database Server,… bao gồm Epicor 9.05, Epicor 10, Epicor 10.1 và Epicor 10.2 với mô hình cân bằng tải (2 máy chủ Epicor hoặc hơn,…), Epicor Docstar, XSOL InOrder, ECC, ….

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có sự hiểu biết sâu về ứng dụng Epicor, Microsoft SQL Server, hạ tầng mạng, Windows Server, Bảo mật, ảo hóa… họ cũng sở hữu các chứng nhận của Microsoft, Wmware về bảo mật, quản trị hệ thống…

  • Chứng chỉ Chuyên viên Quản trị Hệ thống Mạng (MCSA Security – Microsoft Certified System Administrator & Security)
  • Chứng chỉ Chuyên viên Ảo hóa hệ thống (Vmware Certified Professional)
  • Các chứng chỉ / tham gia các khóa học liên quan bảo mật, an ninh mạng như CEH, MCSE, Security+, …

Quản trị hệ thống Epicor ERP

Quản trị hệ thống Epicor ERPViệc duy trì nhân viên quản trị hệ thống ERP là cần thiết, tuy nhiên, nếu chưa tìm được nhân sự phù hợp cho vị trí này thì bạn cũng có thể chưa cần phải có quản trị hệ thống Epicor ERP ngay, hãy để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ này, dịch vụ bao gồm: sao lưu cơ sở dữ liệu, bảo trì cơ sở dữ liệu, khai báo và quản lý tài khoản Epicor, phân quyền, theo dõi và hiệu chỉnh để hiệu suất hệ thống Epicor ERP luôn tốt nhất …

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác liên quan như : quản lý và khai báo các danh mục, đào tạo lại cho người mới, …

Trợ giúp/ Hỗ trợ các vấn đề liên quan Epicor ERP

Hỗ trợ người dùng Epicor ERP

Chúng tôi có đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng để có thể hỗ trợ sau khi dự án vận hành, đảm bảo hệ thống Epicor ERP hoạt động ổn định. Chúng tôi sử dụng Hệ thống quản lý hỗ trợ (Ticket Management System) với Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) để quản lý các cuộc gọi hỗ trợ/ giải quyết các vấn đề được gửi lên từ khách hàng.

Là đối tác của Epicor tại Việt Nam, chúng tôi xem như là hỗ trợ ở mức độ 1 cho hầu hết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống. Cho các vấn đề đến từ chính phần mềm Epicor ERP mà nằm ngoài khả năng giải quyết của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển yêu cầu lên cho Epicor Hotline của khu vực Châu Á.

Khách Hàng Nói Gì Về 3S & Giải

Pháp Epicor

“Giải pháp được áp dụng hầu hết cho các bộ phận trong Công ty, đặc biệt rất tốt cho Kế Hoạch Sản Xuất và Quản Lý Kho, Kiểm soát thay đổi liên quan Công thức & Quy Trình Sản Xuất. Sử dụng hệ thống giúp chúng tôi theo dõi được dữ liệu thời gian thực ở các Phân xưởng Sản xuất. Việc truy vấn thông tin trên Epicor ERP cũng dễ dàng và nhanh chóng, hoạch định Nhu cầu Nguyên vật liệu (MRP) được áp dụng trên Hệ thống mà không phải dùng Excel như trước kia. Đội ngũ triển khai Công ty Phần mềm 3S cũng nhiệt tình hỗ trợ để đưa vào Vận hành chính thức trong 4 tháng. Trước đó vài tháng, họ cũng hỗ trợ chúng tôi triển khai áp dụng Epicor ERP cho hơn 10 Công ty khác trong Tập đoàn.”

Mrs. Nguyen Thi Mai Hoa

Phó Tổng Giám Đốc, Greenvet Group

Bạn đang cần giải pháp phần mềm Quản lý giúp đạt ROI 264% ?

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng 810, Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (+84) (28) 6290 5132

Di động : (+84) 903 855 543 (Anh Sáu)

Số Fax : (+84) (28) 62905004

Email: info@3ssoft.com.vn

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!