Cài đặt hệ thống Epicor ERP

Cai-dat-he-thong-Epicor-ERP

Chúng tôi đã cài đặt hơn 100 máy chủ Epicor, SQL Database Server,… bao gồm Epicor 9.05, Epicor 10, Epicor 10.1 và Epicor 10.2 với mô hình cân bằng tải (2 máy chủ Epicor hoặc hơn,…), Epicor Docstar, XSOL InOrder, ECC, ….

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có sự hiểu biết sâu về ứng dụng Epicor, Microsoft SQL Server, hạ tầng mạng, Windows Server, Bảo mật, ảo hóa… họ cũng sở hữu các chứng nhận của Microsoft, Wmware về bảo mật, quản trị hệ thống…

  • Chứng chỉ Chuyên viên Quản trị Hệ thống Mạng (MCSA Security – Microsoft Certified System Administrator & Security)
  • Chứng chỉ Chuyên viên Ảo hóa hệ thống (Vmware Certified Professional)
  • Các chứng chỉ / tham gia các khóa học liên quan bảo mật, an ninh mạng như CEH, MCSE, Security+, …

Quản trị hệ thống Epicor ERP

Quan-tri-he-thong-Epicor-ERP

Việc duy trì nhân viên quản trị hệ thống ERP là cần thiết, tuy nhiên, nếu chưa tìm được nhân sự phù hợp cho vị trí này thì bạn cũng có thể chưa cần phải có quản trị hệ thống Epicor ERP ngay, hãy để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ này, bao gồm: sao lưu cơ sở dữ liệu, bảo trì cơ sở dữ liệu, khai báo và quản lý tài khoản Epicor, phân quyền, theo dõi và hiệu chỉnh để hiệu suất hệ thống Epicor ERP luôn tốt nhất …

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác liên quan như : quản lý và khai báo các danh mục, đào tạo lại cho người mới, …

Trợ giúp/Hỗ trợ các vấn đề liên quan Epicor ERP

Ho-tro-nguoi-dung-Epicor-ERP

Chúng tôi có đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng để có thể hỗ trợ sau khi dự án vận hành, đảm bảo hệ thống Epicor ERP hoạt động ổn định. Chúng tôi sử dụng Hệ thống quản lý hỗ trợ (Ticket Management System) với Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) để quản lý các cuộc gọi hỗ trợ/ giải quyết các vấn đề được gửi lên từ khách hàng.

Là đối tác của Epicor tại Việt Nam, chúng tôi xem như là hỗ trợ ở mức độ 1 cho hầu hết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống. Cho các vấn đề đến từ chính phần mềm Epicor ERP mà nằm ngoài khả năng giải quyết của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển yêu cầu lên cho Epicor Hotline của khu vực Châu Á.