Epicor

804 Las Cimas Parkway Austin, TX 78746, Mỹ
3S là đối tác hàng đầu và lâu năm nhất tại Việt Nam của Công ty Phần mềm Epicor.
Công ty Phần mềm Epicor là một công ty phần mềm kinh doanh toàn cầu có trụ sở tại Austin, TX và được thành lập vào năm 1972. Doanh thu khoảng 1 tỷ USD. Sản phẩm của Epicor nhằm vào các ngành công nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ và dịch vụ. Epicor cung cấp kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP), phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HCM) cho các khách hàng doanh nghiệp trong cả hai mô hình triển khai Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) và tại chỗ (On Premises).
3S là đối tác độc quyền của Công ty Phần mềm XSOL tại 4 nước Đông Nam Á

XSOL

Level 2, 149 Parnell Road Parnell, Auckland 1052 New Zealand
3S là đối tác độc quyền của Công ty Phần mềm XSOL tại 4 nước Đông Nam Á.
XSOL là một công ty phần mềm có trụ sở tại New Zealand – với các khách hàng trên nhiều lĩnh vực kinh doanh: từ Tiện ích đến Bán lẻ, Chính quyền địa phương đến Dịch vụ tài chính, Giáo dục đến tư vấn. Phần mềm của XSOL trao quyền cho các tổ chức khai thác kiến ​​thức nghiệp vụ chuyên môn và chuyển đổi nó thành các ứng dụng cải thiện hiệu quả kinh doanh. Sử dụng việc “đối chiếu” XSOL, khách hàng có thể nhanh chóng nắm bắt và truyền đạt các quy trình kinh doanh ‘thực tế’ giúp củng cố hoạt động kinh doanh.