Các Dịch vụ Hiệu chỉnh Phần mềm Epicor ERP

Với kinh nghiệm hơn 16 năm tư vấn, triển khai phần mềm Epicor ERP và nhiều Hệ thống quản lý khác nhau, chúng tôi đã có hơn 30.000 giờ Phân tích, Thiết kế và Phát triển, Hiệu chỉnh trên Epicor ERP hoặc liên quan đến Epicor ERP cho các Khách hàng Việt Nam, Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Singapore, Indonesia, Malaysia, …

Hiệu chỉnh Phần mềm Epicor ERP – sử dụng Epicor Embedded Customization

Mặc dù chúng tôi luôn khuyến cáo khách hàng sử dụng các chức năng và quy trình theo chuẩn mà phần mềm Epicor ERP đã sẵn có, vẫn có thể có một số chức năng, yêu cầu đòi hỏi phải hiệu chỉnh lại phần mềm cho phù hợp với doanh nghiệp do tính chất đặc thù của ngành nghề hoặc của riêng doanh nghiệp đó. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để đảm bảo việc hiệu chỉnh hệ thống là thuận lợi và giảm thiểu các rủi ro sai sót cũng như dễ dàng cho việc nâng cấp các phiên bản Epicor mới sau này.

Hiệu chỉnh, phát triển Báo cáo, Chứng từ phù hợp yêu cầu doanh nghiệp – sử dụng SSRS, BAQ, Dashboard

Mặc dù Epicor ERP đã cung cấp sẵn hàng trăm báo cáo, chứng từ và biểu đồ (Dashboard), nhu cầu báo cáo/ chứng từ của từng doanh nghiệp hay các quản lý có thể khác nhau.

Active-Home-Page-EDD

Phát triển các Kiểm soát và Hợp chuẩn – sử dụng Epicor BPM (Business Process Management)

Có thể có nhiều kiểm soát hoặc yêu cầu liên quan đến việc Hợp chuẩn nâng cao đặc thù mà doanh nghiệp của bạn cần áp dụng, Epicor BPM có thể hỗ trợ bạn cho vấn đề này một cách dễ dàng. Chúng tôi có thể đào tạo cho bạn để bạn tự sử dụng Epicor BPM cấu hình/ phát triển hoặc bạn có thể nhờ chúng tôi nếu bạn không có thời gian hoặc cho các yêu cầu kiểm soát phức tạp.

Phát triển các Biều đồ, KPIs phục vụ Phân tích (Business Intelligence) sử dụng Dashboard, EDD (Epicor Data Discovery), EDA (Epicor Data Analytics)

Dữ liệu trên hệ thống Epicor cần được thể hiện thành các thông tin có ý nghĩa cho Ban Quản Trị, Ban Giám Đốc, các Trưởng phòng và cả người sử dụng, Epicor cung cấp sẵn hàng chục bộ Dashboard và KPIs phục vụ cho bạn.

EDD-EDA

Phát triển Tích hợp với các Hệ thống / Phần mềm quản lý khác sử dụng Epicor Service Connect (ESC), Epicor Rest APIs / Web Services

Bên cạnh Hệ thống Epicor ERP là xương sống của Hệ thống Thông tin trong doanh nghiệp, có thể bạn cũng đang có 1 hay một vài Phần mềm quản lý doanh nghiệp khác và không muốn có thay đổi. Lúc này, nhu cầu tích hợp giữa hệ thống Epicor ERP và các  phần mềm này là cần thiết. Epicor cung cấp sẵn các kết nối giúp cho việc tích hợp này trở nên dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết. Bạn cũng có thể tích hợp với các hệ thống của Nhà cung cấp, Khách hàng và giảm thiểu thao tác nhập liệu từ người dùng, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nhân viên trong công ty. Chúng tôi đã giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục nghìn giờ mỗi năm qua các tích hợp này.

Bộ Tính Năng đặc Thù cho Kế Toán Việt Nam (Viet Nam Country Specific Functionalities)

Lập & Kiểm Soát Ngân Sách (Budget Control)

Tích hợp với các ngân hàng tại Việt Nam (2 chiều– từ Epicor qua ngân hàng và ngược lại)

Tích hợp với các giải pháp Thiết kế Bản vẽ (Autocad, SolidWorks, Tekla, …)
Tích hợp với các Hệ thống Hóa đơn Điện tử
Tích hợp với các giải pháp Quản lý Kênh Phân Phối và Bán hàng Trên Thiết Bị Di Động (DMS)
Tích hợp với các giải pháp Thương Mại Điện Tử, nhận Đơn hàng từ Website
Hơn 100 KPIs, Dashboards (Bảng kiểm soát) và các Hiệu chỉnh khác