Chúng tôi có hơn 14 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ triển khai Phần mềm ERP : Epicor ERP & Epicor iScala

Giải pháp Epicor ERP bao gồm các phân hệ sau :

 • Quản lý tài chính, kế toán
 • Quản lý mua hàng và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp
 • Quản trị tồn kho, giao hàng và nhận hàng
 • Quản lý kỹ thuật (định mức vật liệu / Qui trình sản xuất / Phiên bản )
 • Quản lý sản xuất và sản xuất nâng cao
 • Quản lý đảm bảo chất lượng và đảm bảo chất lượng nâng cao
 • Quản trị dự án
 • Quản lý bảo trì, bảo dưỡng
 • Lập kế hoạch và lịch, Kế hoạch và lịch nâng cao
 • Nhân sự và tiền lương.
 • Quản lý các tài liệu và qui trình duyệt theo cấp (DocStar)
 • Hệ thống MES trực tuyến – kết nối với máy móc sản xuất

Chúng tôi có các chứng nhận phương thức triển khai từ trường đại học Epicor. Phương thức quản lý dự án Epicor này được sử dụng cho tất cả các dự án ERP của Epicor trên toàn cầu.

Nâng cấp, chuyển đổi hệ thống Epicor ERP

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nâng cấp Epicor ERP từ phiên bản cũ lên phiên bản mới nhất. Chúng tôi cũng đã chuyển đổi nhiều cơ sở dữ liệu lớn (hơn 300GB). Chúng tôi cũng có các máy chủ riêng để có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi/ nâng cấp một cách nhanh chóng. Chúng tôi đề xuất bạn nên nâng cấp lên Epicor 10 nếu bạn vẫn đang sử dụng Epicor 9. Vì nó có thể giúp bạn:

 • Cải thiện hiệu suất gấp 2 lần so với Epicor 9
 • Khả năng mở rộng gấp 4 lần so với Epicor 9

Chỉnh sửa và phát triển các giải pháp/tính năng mở rộng cho Epicor ERP

Chúng tôi có một số tính năng mở rộng như:

 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý chi phí
 • Tích hợp trực tuyến với các ngân hàng (2 chiều– từ Epicor qua ngân hàng và ngược lại)
 • Tích hợp với hệ thống DMS
 • Trên 100 KPI (Bảng kiểm soát )
 • Và rất nhiều tính năng khác

Đào tạo Epicor ERP

Chúng tôi có hơn 1,000 giờ đào tạo Epicor ERP cho các khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Đôi ngũ đào tạo là các chuyên viên tư vấn triển khai/ tư vấn triển khai cấp cao đạt được các chứng chỉ của trường đại học Epicor và đã triển khai tối thiểu 5 dự án ERP. Vì thế, họ không những đào tạo bạn các kiến thức cơ bản theo khóa học mà còn có thể mở rộng các kiến thức nâng cao một cách chi tiết, cũng như chia sẻ thêm kinh nghiệm với bạn.

Chúng tôi cung cấp một số tài liệu đào tạo:

 • Đào tạo người dùng trực tiếp và tại nơi làm việc
 • Đào tạo qua video: Hướng dẫn (demo), thực hành, và kiểm tra

Chuyển đổi dữ liệu

Chúng tôi đào tạo bạn làm thế nào sử dụng công cụ DMT để xây dựng mẫu chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống Epicor ERP, làm thế nào để nhập các dữ liệu chính (dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp, BOM, BOO…)

Tải ngay giới thiệu công cụ DMT Epicor Data Migration Tools Fact Sheet

Cài đặt hệ thống Epicor ERP

Chúng tôi đã cài đặt hơn 50 máy chủ Epicor, SQL Database Server,… bao gồm Epicor 9.05, Epicor 10, Epicor 10.1 và Epicor 10.2 với mô hình cân bằng tải (2 máy chủ Epicor hoặc hơn,…). Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có sự hiểu biết sâu về ứng dụng Epicor, Microsoft SQL Server, hạ tầng mạng, Windows Server, Bảo mật, ảo hóa… họ cũng sở hữu các chứng nhận của Microsoft, Wmware về bảo mật, quản trị hệ thống…

Quản trị hệ thống Epicor ERP

Bạn không cần phải thuê quản trị hệ thống Epicor ERP của Epicor, hãy để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ quản trị hệ thống Epicor ERP, dịch vụ bao gồm: sao lưu cơ sở dữ liệu, bảo trì cơ sở dữ liệu, theo dõi và hiệu chỉnh để hiệu suất hệ thống Epicor ERP luôn tốt nhất …

Trợ giúp/ Hỗ trợ các vấn đề liên quan Epicor ERP

Chúng tôi có đội ngũ phân tích hỗ trợ có thể hỗ trợ sau khi dự án vận hành để đảm bảo hệ thống Epicor ERP hoạt động ổn định. Chúng tôi sử dụng Hệ thống quản lý hỗ trợ (Ticket Management System) với Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) để quản lý các cuộc gọi/ giải quyết các vấn đề được gửi lên từ khách hàng.

Phương pháp luận với thực tiễn tốt nhất để triển khai ERP thành công

Nâng cấp/ Chuyển đổi hệ thống Epicor ERP

Trong 30 năm triển khai hệ thống ERP của mình, tôi thấy chỉ có lần triển khai Epicor 10.1 này là thuận lợi và dễ dàng nhất.

Carol Zorn

IT Project Manager, Business Analyst, Barilla America Inc.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!