Dịch Vụ Đào Tạo Epicor ERP Từ 3S

Chuyên viên tư vấn đã có chứng nhận Chuyên viên tư vấn Epicor ERP từ Epicor University

Chúng tôi có hơn 5,000 giờ đào tạo Epicor ERP, Epicor iScala, XSOL InOrder, … cho các khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Đôi ngũ đào tạo là các chuyên viên tư vấn triển khai/ tư vấn triển khai cấp cao đạt được các chứng chỉ của trường đại học Epicor và đã triển khai tối thiểu 5 dự án ERP. Vì thế, họ không những đào tạo bạn các kiến thức cơ bản theo khóa học mà còn có thể mở rộng các kiến thức nâng cao một cách chi tiết, cũng như chia sẻ thêm kinh nghiệm với bạn.

Một số dịch vụ đào tạo

 • Đào tạo người dùng trực tiếp và tại nơi làm việc

  Dao-tao-Epicor-ERP
  Tại 3S, chúng tôi có Phòng đào tạo cùng với hệ thống Epicor phục vụ cho việc đào tạo lên đến 20 người. Bạn có thể chọn lựa địa điểm đào tạo tại 3S hoặc tại doanh nghiệp của bạn.

   

 • Đào tạo trực tuyến qua video conference

  Trong các trường hợp việc di chuyển đến địa điểm đào tạo của 3S hay doanh nghiệp mất nhiều thời gian và chi phí, lựa chọn đào tạo trực tuyến là một lựa chọn tốt để thay thế đào tạo trực tiếp tận nơi. Phòng đào tạo của chúng tôi cũng trang bị sẵn các thiết bị phục vụ cho đào tạo trực tuyến bằng Phần cứng lẫn Phần mềm giúp cho việc đào tạo được thông suốt.

 • Đào tạo qua Hệ thống Quản Lý Học Tập của 3S (Learning Management System)

  Cho nhiều trường hợp, nhân viên của bạn cần làm quen với hệ thống Epicor ERP hoặc không thể sắp xếp toàn thời gian cho việc đào tạo, hãy đăng ký để sử dụng Hệ thống Quản Lý Học Tập của chúng tôi. Nhân viên của bạn có thể học, xem demo, làm bài tập thực hành, làm bài test 24/7. Kết quả cũng được tổng hợp và gởi lại cho bạn.
  Hệ thống này đặc biệt phù hợp để đào tạo các nhân viên mới trong doanh nghiệp của bạn cần làm quen với việc sử dụng hệ thống Epicor trước khi được cung cấp tài khoản làm việc trên môi trường chính thức. Ngoài bài giảng, đối với bài tập, các chế độ trong các môn học từ Hệ thống LMS này bao gồm : Xem trước thao tác, Thực hành thao tác và Làm bài Test liên quan thao tác, trực tiếp với Phần mềm Epicor ERP.

Các course được đào tạo liên quan các Phân hệ của Epicor ERP, Docstar, XSOL

 Getting Started with Epicor ERP (Navigation)Giới thiệu & làm quen với Epicor ERP
 Pre-Requisite Education (Customer, Supplier, ….)Hiểu biết cơ bản các danh mục quan trọng như Customer, Supplier, Part, … và kiến thức nền tảng liên quan các phân hệ chính trong Epicor
 System FlowQuy trình xuyên suốt trong Epicor
General LedgerSổ cái
 Advanced General LedgerSổ cái nâng cao
 Accounts ReceivablePhải Thu
 Accounts PayablePhải Trả
 Currency ManagementQuản lý Đơn vị tiền tệ
 Cash ManagementQuản lý Tiền
 Asset ManagementQuản lý Tài sản
 Bank ReconciliationBank Reconciliation
 Advanced AllocationsPhân bổ nâng cao
 Tax EngineThuế
 Job CostingGiá thành Sản xuất
 Financial Report DesignerCông cụ làm Financial Report
 Deferred Revenue AccountingDeferred Revenue Accounting
 Debit Note ProcessingDebit Note Processing
 Year End Processing and ProceduresKhóa sổ cuối kỳ/ năm
 Multi-CompanyĐa công ty
 Inventory ManagementQuản lý Kho
 Inventory Management – Specialized ProcessingQuản lý Kho – Các trường hợp đặc biệt
 Purchase ManagementQuản lý Mua hàng
 Shipping and ReceivingQuản lý Giao / Nhận
 RMA ProcessingQuản lý Trả hàng
 Purchase RequisitionsYêu cầu Mua hàng
 Serial Number TrackingTruy vết theo Serial Number
 Cycle CountingKiểm Kê
 Landed CostChi phí phân bổ Mua hàng
 Advanced Material ManagementQuản lý NVL Nâng cao
 HandheldỨng dụng Handheld và Barcode trong Quản lý
 Multi-Site ManagementQuản lý Đa Site
 Customer Relationship ManagementQuản lý quan hệ khách hàng
 Quote ManagementQuản lý Báo giá
 Order ManagementQuản lý Đơn hàng bán
 Customer PricingChính sách giá
 Case ManagementQuản lý các Tình huống
 Sales KittingThiết lập Sales Kit
 Order Fulfillment (Allocation)Phân bổ / Chỉ định nguyên liệu, Sản phẩm
Engineering/ MOM (Method of Manufacturing)Quản lý Phương thức Sản xuất
 Job ManagementQuản lý Lệnh Sản xuất
 Advanced Production ManagementQuản lý Sản xuất Nâng cao
 Manufacturing Execution System ( MES )Hệ thống Thực Thi Sản xuất ở Xưởng
 Material Requirements PlanningNhu cầu nguyên vật liệu
 SchedulingLập lịch
 Advanced Planning and SchedulingLên kế hoạch và Lập lịch nâng cao
 KanbanKanban
 Quality AssuranceQuản lý chất lượng
 Enhanced Quality AssuranceQuản lý chất lượng nâng cao
 ConfiguratorCấu hình Sản phẩm
Project Management / Project CostingQuản lý dự án
 Project BillingCác phương thức tính doanh thu Dự án
 Time and Expense ManagementQuản lý Thời gian & Chi phí
Data Management ToolCông cụ import dữ liệu
 Introduction to the DashboardGiới thiệu về Bảng điều khiển
 Database ConceptsKhái quát về Cơ sở dữ liệu Epicor
 Business Activity QueriesCông cụ truy vấn dữ liệu
 Advanced DashboardsBảng điều khiển nâng cao
 SQL Server Reporting ServicesPhát triển Report SSRS
 Embedded CustomizationHiệu chỉnh phần mềm
 Advanced Embedded CustomizationHiệu chỉnh phần mềm nâng cao
 Auto Print ControlKiểm soát in ấn tự động
 Business Process ManagementQuản lý quy trình nghiệp vụ
 Advanced Business Process ManagementQuản lý quy trình nghiệm vụ nâng cao
 Epicor ERP Installation OverviewTổng quan cài đặt Epicor ERP
 System Setup and ManagementQuản lý và thiết lập hệ thống
 System AdministrationQuản trị hệ thống

Quản trị nội dung với Epicor Docstar

Mô hình hóa nghiệp vụ với XSOL