Giới thiệu Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Epicor ERP

Sẵn sàng cho sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp

Epicor® sẵn sàng giúp đỡ các tổ chức tận dụng chiều hướng thay đổi kinh tế cùng với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) mới nhất. Được định hướng theo nhu cầu của người sử dụng ngày nay, Epicor ERP là một giải pháp ERP toàn cầu, đem đến sự lựa chọn, linh hoạt và nhạy bén để thúc đẩy sự phát triển và cơ hội xuyên suốt cho doanh nghiệp của bạn. Ghé thăm Trung tâm Giải pháp Epicor ERP để hiểu rõ hơn.

Giải Pháp Trọn Gói và Linh Hoạt

Là một giải pháp phần mềm đơn lẻ, xuyên suốt từ đầu đến cuối cho doanh nghiệp, Epicor ERP có sẵn tại doanh nghiệp, trên máy chủ hoặc trong điện toán đám mây như một phần mềm về một giải pháp dịch vụ (SaaS) – Epicor ERP được xây dựng trên 100% công nghệ Microsoft cho sự truy cập lớn hơn và những nhân viên di động.

Epicor ERP cung cấp sự tiếp cận phân hệ cùng với những khả năng ưu việt tập trung vào sự giảm giá, đơn giản hóa các quy trình và cải thiện sự hồi đáp khách hàng của doanh nghiệp – tất cả sự ưu tiên hàng đầu hướng về việc đạt sự tăng trưởng và lợi nhuận kế tiếp.

Tổng quan các Phân hệ trong Epicor ERP

Phan-he-trong-Epicor-ERP

Thiết kế phù hợp với lĩnh vực của bạn

Ngày nay, những giải pháp Epicor ERP đang giúp cho các công ty cỡ trung và ban bộ, công ty con thuộc các tập đoàn trong danh sách 1000 công ty hàng đầu thế giới tối đa hóa những nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển lợi nhuận và có sẵn cho một số ngành công nghiệp, bao gồm Sản xuất, Phân phối, Dịch vụ, Khách sạn và Bán lẻ. Những giải pháp này cung cấp những chức năng đặc thù ngành trong từng lĩnh vực này. Tìm hiểu tại sao Epicor ERP là phù hợp tuyệt đối với ngành của bạn.

Thiet-ke-phu-hop-voi-linh-vuc

Sự ổn định và tính quốc tế đã được kiểm chứng trên toàn cầu

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trên toàn cầu – dù là một công ty đa quốc gia với cơ sở vật chất đơn lẻ tại từng quốc gia khác nhau, hay đơn giản là đối tác thương mại – bạn nhận ra rằng mình cần trách nhiệm nào đó để tuân theo và hoạt động một cách có hiệu quả. Epicor ERP thế hệ tiếp theo đại diện cho những giải pháp mới phát sinh – được tạo nên để làm theo những yêu cầu của những thị trường lớn trên thế giới thông qua sự tiếp cận động cơ và cấu hình và kiến trúc kinh doanh thích ứng từ khi bắt đầu. Giải pháp của chúng tôi ngày nay được sử dụng ở hơn 150 quốc gia và có hơn 30 ngôn ngữ.

Giải pháp Epicor được thiết kế xung quanh các nhu cầu hoạt động độc nhất của các doanh nghiệp toàn cầu, những doanh nghiệp tập trung vào sự vượt trội. Khách hàng có thể quyết định tốt hơn mức độ phức tạp và tập trung vào hoạt động phát triển cốt lõi.

Chi tiết các Phân hệ của Epicor ERP

Chi-tiet-cac-phan-he-cua-Epicor-ERP