Chúng tôi có sẵn các Quy trình đã được mô hình hóa, trực quan theo Epicor Best Practices mà đã áp dụng cho hơn 20.000 doanh nghiệp trên hơn 150 nước. Việc tham khảo các Quy trình này có thể giúp cho doanh nghiệp hầu như áp dụng được ngay nhằm kiểm soát hiệu quả quy trình trong công ty mà không mất nhiều thời gian biên soạn, hiệu chỉnh và phổ biến, đào tạo cho Nhân viên trong công ty.

Quy trình được mô hình hóa phân cấp nên rất rõ ràng và dễ theo dõi, quản lý, triển khai hơn so với sử dụng các phần mềm như Visio.

cach-thuc-mo-hinh-hoa-quy-trinh

Quy trình cũng đã được chia sẵn theo vai trò (Role) trong doanh nghiệp. Với 1 vai trò nào đó, có thể nhìn thấy được ngay là vai trò này sẽ liên quan đến các bước nào trong Quy trình nào và liệu công việc cho người phụ trách vai trò này có bị overload không.

Một số các Quy trình bao gồm :

 

Pre-Sales

Marketing Campaign to Lead Generation
Lead Qualification to Prospect
Customer Quotes
Customer Inquiry

Post-Sales

Customer Order
Change of Address/Contact information
New/Modified Sales Rep
RMA Processing
Employee Status Change

Purchasing

Supplier Quotes
Purchase Orders
PO Approval Process
Reschedule Purchase Order
Landed Cost and Container Tracking
Create Notification of PO Schedule Change
Process Purchasing Suggestions
Create New Supplier
Supplier Qualification Process
Purchase Requisitions

Shipping and Receiving

Pick & Ship Orders
Pick & Ship Transfer Order
Receive from Suppliers
Receive Transfer Order
Subcontract Shipment

Inventory

New Cycle Count Schedule Setup
Process Physical Counts (Cycle or Full)
Quantity Adjustment
Receive inventory into Stock
Issue Material to Job
Create Transfer Order
Warehouse and Bin Replenishment
Supplier Managed Inventory
Customer Managed Inventory
Customer Site Stored Inventory

Manufacturing

Job Scheduling
Manufacture Part
MES Clock In and Job Activity
Manual Time Entry
Operation First Article Inspection
RMA Rework Request
Nonconformance Entry

Quality

Inspection Processing
NonConformance
First Article Inspection
Process Discrepant Material Request (DMR)
RMA Disposition
Corrective Action
Supplier Review by Quality

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!