Với kinh nghiệm hơn 16 năm tư vấn, triển khai phần mềm Epicor ERP và nhiều Hệ thống quản lý khác nhau, chúng tôi đã có hơn 30.000 giờ Phân tích, Thiết kế và Phát triển, Hiệu chỉnh trên Epicor ERP hoặc liên quan đến Epicor ERP cho các Khách hàng Việt Nam, Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Singapore, Indonesia, Malaysia, …

Một số giải pháp/ Tính năng Mở rộng chúng tôi có sẵn sẽ giúp cho việc sử dụng hệ thống Epicor ERP của doanh nghiệp được hiệu quả và nhanh chóng, bao gồm :

  • Bộ Tính Năng đặc Thù cho Kế Toán Việt Nam (Viet Nam Country Specific Functionalities)
  • Lập & Kiểm Soát Ngân Sách (Budget Control)
  • Tích hợp với các ngân hàng tại Việt Nam (2 chiều– từ Epicor qua ngân hàng và ngược lại)
  • Tích hợp với các giải pháp Quản lý Kênh Phân Phối và Bán hàng Trên Thiết Bị Di Động (DMS)
  • Tích hợp với các giải pháp Thương Mại Điện Tử, nhận Đơn hàng từ Website
  • Tích hợp với các giải pháp Thiết kế Bản vẽ (Autocad, SolidWorks, Tekla, …)
  • Tích hợp với các Hệ thống Hóa đơn Điện tử
  • và còn nhiều tính năng khác …

Chúng tôi cũng có sẵn hơn 100 KPIs và Dashboards (Bảng kiểm soát)

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!