Chúng tôi có hơn 5,000 giờ đào tạo Epicor ERP, Epicor iScala, XSOL InOrder, … cho các khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Đôi ngũ đào tạo là các chuyên viên tư vấn triển khai/ tư vấn triển khai cấp cao đạt được các chứng chỉ của trường đại học Epicor và đã triển khai tối thiểu 5 dự án ERP. Vì thế, họ không những đào tạo bạn các kiến thức cơ bản theo khóa học mà còn có thể mở rộng các kiến thức nâng cao một cách chi tiết, cũng như chia sẻ thêm kinh nghiệm với bạn.

Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ đào tạo:

  • Đào tạo người dùng trực tiếp và tại nơi làm việc
  • Đào tạo qua video: Hướng dẫn (demo), thực hành, và kiểm tra

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!